Công thức tính nguyên tử khối trung bình và bài tập có lời giải

Công thức tính nguyên tử khối trung bình 5

Bạn đang gặp vấn đề khi giải bài tập tính nguyên tử khối trung bình? Bạn không nhớ công thức tính nguyên tử khối trung bình? Đừng lo, hãy cùng Góc Yêu Bé tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm:

Khái niệm về nguyên tử khối trung bình

Nguyên tử khối trung bình là khối lượng nguyên tử của một nguyên tố hóa học cụ thể, nó được tính bằng cách xem xét những đồng vị của nguyên tố đó. Bên cạnh đó, giá trị khối lượng còn phụ thuộc vào sự phong phú tự nhiên của một nguyên tố hóa học nào đó.

Công thức tính nguyên tử khối trung bình 5

Cách tính nguyên tử khối trung bình

Để tính được nguyên tử khối trung bình ta làm theo 2 bước như sau:

  • Cộng những giá trị thu được với nhau để cho ra nguyên tử khối trung bình
  • Nhân khối lượng nguyên tử của mỗi đồng vị với độ dồi dào tự nhiên (lấy độ dồi dào làm phần trăm) riêng biệt.

Công thức tính nguyên tử khối trung bình

Công thức tính nguyên tử khối trung bình

Trong đó: a, b, c là số nguyên tử (Hoặc % số nguyên tử) của mỗi đồng vị

                 A, B, C là nguyên tử khối (hay là số khối) của mỗi đồng vị

Bài tập tính nguyên tử khối trung bình có lời giải chi tiết

Bài tập 1: Nguyên tố Cacbon có 2 đồng vị bền là 48C chiếm 98,89% và 49C chiếm 1,11%. Hỏi nguyên tử khối trung bình của C bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình ta có:

Công thức tính nguyên tử khối trung bình 2

Đáp số: Nguyên tử khối trung bình của C là 8,011

Bài tập 2: Nguyên tố clo có hai đồng vị bền 1533Cl chiếm 75,77% và 1735 Cl chiếm 24,23%. Hỏi nguyên tử khối trung bình của clo bằng bao nhiêu?

Lời giải

Nguyên tử khối trung bình của clo là:

Công thức tính nguyên tử khối trung bình 3

Đáp số: 33,5

Bài tập 3: Một nguyên tố X gồm hai đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 15. Đồng vị X2 có tổng số hạt là 17. Biết rằng % những đồng vị trong X là bằng nhau và các loại hạt trong X1 cũng bằng với nhau. Hãy xác định nguyên tử khối trung bình của X?

Lời giải

NHững hạt trong đồng vị X1 bằng nhau nên P = E = N = 15/3 = 5

Số khối của đồng vị X1 là: P + N = 10

Số khối của đồng vị X2 là 17 – 5 = 12

Công thức tính nguyên tử khối trung bình 4

Trên đây là toàn bộ thông tin về nguyên tử khối trung bình. Như vậy, để có thể tính được nguyên tử khối trung bình thì việc quan trọng nhất là nhớ công thức tính nguyên tử khối trung bình. Từ đó, bài tập cơ bản hay nâng cao bạn đều có thể dễ dàng giải quyết nhanh chóng.

Đánh giá bài viết
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *