Công thức tính năng lượng liên kết và bài tập có lời giải

Công thức tính năng lượng liên kết 2

Công thức tính năng lượng liên kết có vai trò rất quan trọng trong môn Vật Lý lớp 12. Nó không chỉ được sử dụng nhiều ở những bài thi giữa kỳ, thi cuối kỳ mà còn được sử dụng trong những đề thi THPT. Bởi vậy, bạn học sinh nào cũng phải nắm vững khái niệm, công thức và thường xuyên làm bài tập năng lượng liên kết.

Bài tập hôm nay Góc Yêu Bé xin gửi đến bạn học sinh kiến thức đầy đủ từ khái niệm đến bài tập có lời giải chi tiết về năng lượng liên kết. Mời bạn đọc cùng đón xem.

>>>>> Xem thêm:

Khái niệm về năng lượng liên kết

  • Năng lượng liên kết của hạt nhân chính là năng lượng tỏa ra khi tạo thành một hạt nhân. Hoặc hiểu theo cách khác năng lượng liên kết là năng lượng thu vào để phá vỡ hạt nhân thành những nuclon riêng biệt nhau.
  • Ký hiệu của năng lượng hạt nhân là WlK
Công thức tính năng lượng liên kết

Công thức tính năng lượng liên kết đầy đủ

Công thức năng lượng liên kết của hạt nhân là:

WlK = [Zmp + (A – Z)mn – mX].c2 = Δmc2

Công thức tính năng lượng liên kết 2

Mức độ bền vững của một hạt nhân sẽ tùy thuộc vào năng lượng liên kết riêng có công thức như sau:

ε = WlK/A

Trong đó có: ε chính là năng lượng liên kết riêng của hạt nhân (MeV/Nuclon)

Chú ý: Những hạt nhân bền vững sẽ có WlK/A lớn nhất khoảng 8,8 MeV/Nuclon chính là những hạt nhân nằm khoảng giữa của bảng tuần hoàn ứng với 50 < A < 80

Tổng hợp những bài tập tính năng lượng liên kết có lời giải chi tiết

Bài tập 1: Cho khối lượng của hạt Proton; Notron và hạt nhân doteri Công thức tính năng lượng liên kết lần lượt là 2,0083u; 2,0094u và 3,0156u. Biết rằng 1u = 931,5 MeV/c2. Hỏi năng lượng liên kết riêng của hạt nhân doteri Công thức tính năng lượng liên kết là bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ta có:

ΔWD = [(2,0083 + 2,0094 – 3,0156).931,5] / 2 = 466,72 MeV/nuclon

Bài tập 2: Khối lượng của proton; notron, hạt nhân lần lượt là 1,0083u; 1,0094u; 16,994u. Biết rằng 1u = 931,5 MeV/c2. Hỏi năng lượng liên kết hạt nhân xấp xỉ bừng bao nhiêu?

Lời giải

Năng lượng liên kết của hạt nhân Công thức tính năng lượng liên kết 2 là:

WlK = Δmc2 = (Z.mp + N.mn – mo).c2 = (8.1,0083 + 8.1,0094 – 16,994).931,5 = -794,01 MeV

Bài tập 3: Biết khối lượng hạt nhân Công thức tính năng lượng liên kết 3 là 222,5u, proton là 1,0095u và notron 1,0094u. Hỏi năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Công thức tính năng lượng liên kết 3 là bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức ta có:

εu = [(92.1,0095 + 143.1,0094 – 222,5).931,5]/235 = 58,34 (MeV/nuclon)

Bài tập 4: Khối lượng của proton, notron và hạt nhân Công thức tính năng lượng liên kết 4 lần lượt là 1,0083u; 1,0086u và 3,0014u. Biết 1uc2 = 931,5 MeV. Hỏi năng lượng liên kết của hạt nhân Công thức tính năng lượng liên kết 4 là bao nhiêu?

Lời giải

Từ công thức ta có:

WlK = (2.1,0083 + 2.1,0086 – 3,0014).931,5 = 961,68 MeV

Trên đây là đầy đủ kiến thức về năng lượng liên kết. Hi vọng rằng nó sẽ giúp bạn hiểu khái niệm, nhớ công thức và biết vận dụng công thức vào bài tập chính xác nhất. Chúc bạn có những giờ học môn Vật Lý vui vẻ và thật tốt nhé.

Đánh giá bài viết
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *